Skelbimas ir darbo aprašymas

 

„Karo ir konfliktų studijų“ dėstytojas[1]

 
 

PAREIGOS: Karo ir konfliktų studijų dėstytojas
PAREIGYBĖS KODAS: DPS02
KATEDRA: Politinių ir strateginių studijų katedra  
VADOVAS: Politinių ir strateginių studijų katedros direktorius
VIETA: Tartu, Estija
ATLYGINIMAS: 30 000 – 42 000 eurų per metus (bruto)
SUTARTIS: 2 + 1 metai
Galutinė paraiškų teikimo data: 2021 m. rugsėjo 16 d
Numatomi darbo pokalbiai: 2021 m. rugsėjo mėnesį
Numatoma darbo pradžia: Sausio 3 d. arba anksčiau, pagal susitarimą

Baltijos gynybos koledžas yra moderni, į ateitį orientuota, anglakalbė tarptautinė Baltijos šalių institucija, teikianti profesionalų karinį išsilavinimą, pagrindinį dėmesį skiriant Baltijos regionui ir euroatlantinei sričiai. Koledžas yra operacinio ir strateginio lygmens profesinio karinio švietimo institucija, taikanti šiuolaikinius švietimo principus, užtikrinanti efektyvų valdymą ir geriausią intelektinių bei materialinių išteklių naudojimą. Mūsų misija yra lavinti Baltijos šalių bei jų sąjungininkų ir partnerių karininkus ir su saugumu / gynyba susijusį civilį personalą, prisidėti prie taikomųjų mokslinių tyrimų, orientuotų į saugumo ir gynybos politiką, kartu skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir tinklaveiką. Daugiau informacijos ieškokite: http://www.baltdefcol.org/  

dėstytojo, kuris dėstytų, planuotų ir koordinuotų mūsų operacinio ir strateginio lygmens kursų modulius karo ir konfliktų studijų srityje. Toks asmuo mokys NATO / ES valstybių bei NATO partnerystės šalių štabo karininkus ir atrinktus civilius bei prisidės prie jų profesinio tobulėjimo. Taip pat svarbus bus ir jo ar jos indėlis į mūsų taikomuosius mokslinius tyrimus ir konferencijų bei seminarų organizavimą/moderavimą.

Jis ar ji turės teisę pasinaudoti mūsų patrauklumo programa (t. y. profesinio lavinimo finansavimu, perskirstymo išmokomis, esant galimybių, ribotu pirminiu apgyvendinimu už žemą kainą, bei nemokamu naudojimusi sporto įranga). BALTDEFCOL darbuotojai yra visapusiškai apdrausti Estijos sveikatos draudimu.

I PAGRINDINĖS PAREIGOS

 1. Sudaro ir dėsto modulius, pasirenkamuosius dalykus ir/arba paskaitas visų kursų studentams Karo ir konfliktų studijų srityje.
 2. Teikia dalykines konsultacijas BALTDEFCOL personalui ir studentams Karo ir konfliktų studijų srityje atliekant užduotis bei darbus..
 3. Dalyvauja prižiūrint ir vertinant studentams pateiktų akademinių užduočių atlikimą.
 4. Vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, savo kompetencijos srityje.

II KITOS PAREIGOS

 1. Kompetencijų srityje prisideda prie BALTDEFCOL akademinių renginių (pvz., konferencijų, seminarų, apskritojo stalo diskusijų).
 2. Savo kompetencijų srityje padeda redaguojant BALTDEFCOL publikacijas (t.y. Baltijos saugumo žurnalą (orig. Journal on Baltic Security)).
 3. Atstovauja BALTDEFCOL išorės veikloje (pvz., konferencijose, seminaruose, kursuose), susijusioje su kompetencijos sritimi.
 4. Prisideda lavinant studentų kritinio mąstymo įgūdžius.
 5. Palaiko ryšius su atitinkamomis švietimo ir mokslo institucijomis.

III KVALIFIKACIJOS

1. Būtinos kvalifikacijos:

 • Aukštasis politikos mokslų, tarptautinių santykių, strateginių studijų, karo studijų ar susijusios srities akademinis laipsnis;
 • Konfliktų teorijų srities, karo formų, konflikto ir bendradarbiavimo, ypač hibridinių ir nereguliarių konfliktų, išmanymas;
 • Patirtis dėstant akademinėje aplinkoje, ypatingai perteikiant taikomąsias žinias;
 • Patirtis atliekant mokslinius tyrimus tose srityje, kurios yra aktualios pareigybei;
 • Anglų kalbos įgūdžiai (įgudęs vartotojas: C1 arba panašus kalbos vartojimo lygis).

2. Pageidaujamos kvalifikacijos:

 • Daktaro laipsnis;
 • Darbo ir bendradarbiavimo karinėje aplinkoje patirtis;
 • Akademinių renginių organizavimo ir koordinavimo patirtis;
 • Iškalba perteikiant savo mintis ir idėjas ypatingos svarbos auditorijai;
 • Lankstumas, kūrybiškumas, dinamiškumas ir į rezultatus orientuotas požiūris vykdant pareigas;
 • Gebėjimas veikti kaip komandos dalis ir vykdyti individualias iniciatyvas bei užduotis.

 

Prašymus priimti į darbą bei savo CV (abu anglų kalba) siųskite p. Kadri Nestra, Žmogiškųjų išteklių ir administravimo skyriaus vadovei el. paštu: kadri.nestra@baltdefcol.org 

 

[1] Lietuvos krašto apsaugos ministerijos finansuojama pareigybė. Kandidatas turi turėti Lietuvos pilietybę.

Search:

© 1999 - 2021 Baltic Defence College, All rights reserved.